Reklamacje

 

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:

 

„Lamminam” Dominika Pora
ul. Skarżyńskiego 3/47
85-791 Bydgoszcz

 

Wzór formularza reklamacji jest dostępny tutaj.

Nowości Promocje