Ocena płyt

 

Wszystkie płyty znajdujące się w ofercie sklepu są płytami używanymi (tj. "z drugiej ręki") z nielicznymi wyjątkami. By ułatwić klientom wybór wszystkie płyty zostały ocenione (tylko wizulanie!) wg następującej skali:

 

S - SEALED (ZAFOLIOWANY) - dotyczy tylko płyt zupełnie nowych, nigdy nieotwieranych;

M - MINT (IDEALNY)

NM - NEAR MINT (PRAWIE IDEALNY)

VG - VERY GOOD (BARDZO DOBRY)

G - GOOD (DOBRY)

F - FAIR (ZADOWALAJĄCY)

P - POOR (SŁABY)

B - BAD (ZŁY)

Nowości Promocje